FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dane kontaktowe

Dane dotyczące produktu



Warunkiem zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest okazanie karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu podczas wizyty Serwisanta.

Wyrażam zgodę, dla Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy Al. Solidarności 36 na: